Przed nami zmiana czasu z letniego na zimowy. Jakie są prawa pracowników pracujących godzinę dłużej?

28.10.2017

W nocy z 28 na 29 października czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. I choć większość z nas już myśli o słodkiej godzinie snu dłużej to pracownikom nocnych zmian wcale nie jest do śmiechu.

Wraz z przesunięciem wskazówek zegara z 3:00 na 2:00 w nocy osoby wykonujące prace będą zmuszone „podwójnie przepracować” godzinę drugą. W efekcie czas ich pracy się wydłuży.

Czym jest praca w nocy?

Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7: 00. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie

 co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Jak kształtuje się sytuacja pracownika?

Osobom, które w nocy z 28 na 29 października spędzą w pracy 9 zamiast 8 godzin przysługuje wynagrodzenie. Jeśli wykonywanie obowiązków pracowniczych przez dodatkową godzinę będzie pracą nadliczbową, to pracodawca musi ją zrekompensować czasem wolnym lub dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 1512 Kodeksu pracy w sytuacji odbioru czasu wolnego pracownikowi za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu przysługuje odbiór 1 godziny, pod warunkiem że wniosek o refundacje pracy nadliczbowej w formie czasu wolnego złoży pracownik. Jeśli nastąpi on bez wniosku pracownika, wówczas za 1 godzinę nadliczbową będzie mu trzeba oddać 1,5 godziny czasu wolnego.

Jeżeli jednak pracodawca nie może zwrócić czasu wolnego za dodatkową godzinę pracy, powinien za tę godzinę oprócz normalnego wynagrodzenia wypłacić dodatek.

Za pracę w nocy pracownikowi przysługuje dodatek, który jest obowiązkowy i nie może się go zrzec. Jego wysokość wynosi 100% wynagrodzenia, ponieważ praca nadliczbowa wystąpi między godz. 2.00 i godz. 3.00 (wysokość dodatku, w zależności od okoliczności może wynieść 50% lub 100% wynagrodzenia, 100% przysługuje jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta niebędące dla pracownika dniami pracy).

Zob.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021