Co oznacza rozkład pożycia małżeńskiego i kiedy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

13.11.2017

Gdy poznajemy drugą osobę, zakochujemy się w niej, wierzymy że nasze szczęście będzie trwało wiecznie. Z czasem decydujemy się na ślub, założenie rodziny. Wszystko jest jak w bajce, jednak w pewnym momencie mydlana bańka zaczyna pryskać i orientujemy się, iż rzeczywistość nie jest kolorową opowieścią...

Dlaczego ludzie się rozwodzą? Powodów jest jak gwiazd na niebie. I choć powszechnie uważa się, że „skoro się rozwodzą to pewnie on/ona mają kogoś na boku”, to zdrady nie są jedyną przyczyną ustania pożycia małżeńskiego. Argumenty osób rozwodzących się spotykane na sali sądowej obejmują zarówno różnice charakterów, inne poglądy na wspólne życie, które są nie do pogodzenia, jak i przykre przypadki takie jak przemoc domowa. Jedno jest pewne, każda sprawa jest inna i każdej towarzyszą ogromne emocje, nierzadko ludzkie 

dramaty. Sama konfrontacja ze współmałżonkiem na sali sądowej, mówienie o sprawach osobistych, intymnych w obecności sądu, pełnomocników może powodować ból, poczucie wstydy i skrępowanie. Dlatego w zawodzie prawniczym niezwykle ważne jest empatia dla drugiego człowieka, a formalizm i walkę o sprawiedliwość należy pogodzić ze zrozumieniem. Istotne jest także, aby wyjaśnić osobie, która się rozwodzi jak dokładnie przebiega ten proces od strony prawnej. Pozwoli jej to poczuć się pewniej i zrozumieć procedury jakimi rządzi się ten rodzaj postępowań.

Dlatego też w serii artykułów poświęconych sprawom rozwodowym postaramy się przybliżyć ich najistotniejsze aspekty oraz pojęcia, które nierzadko nastręczają trudności.

Rozkład pożycia małżeńskiego

Aby przejść do rozważań na temat rozkładu pożycia małżeńskiego, w pierwszej kolejności należy przytoczyć art. 56. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi że „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

W trakcie trwania małżeństwa między małżonkami istnieją więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. A zatem ich zupełne zerwanie, przykładowo gdy jeden z małżonków wyprowadził się, rozpoczął życie z innym partnerem, jest przesłanką żądania rozwodu. Oczywiście sąd podczas rozprawy rozwodowej będzie badał trwałość takiego stanu oraz rozważał możliwość jego zmiany.

W jakich sytuacjach sąd nie orzeknie rozwodu?

Ustawodawca wyróżnia także trzy sytuacje, w których sąd nie udzieli rozwodu małżonkom, pomimo zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Są to:

  1. dobro małoletniego lub wspólnych małoletnich dzieci małżonków, które wskutek rozwodu miałoby ucierpieć

  2. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

  3. a także jeżeli udzielenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego z innych powodów

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami)