Alimenty od dziadków dziecka. Czy istnieje obowiązek płacenia na rzecz wnuków?

16.04.2018

Powszechnie uważa się, że obowiązek płacenie alimentów na dziecko dotyczy jedynie jego rodziców. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach ustawodawca zobowiązuje do łożenia na wnuki także dziadków.

Oczywiście, pierwszym krokiem który czynimy aby otrzymać alimenty na dziecko jest uzyskanie wyroku sądowego, zasądzającego konkretne kwoty od drugiego rodzica. Jednak nie zawsze rozwiązuje to problem, zwłaszcza gdy zobowiązany nie płaci, a po wszczęciu postępowania egzekucyjnego komornik takowe umarza. Wtedy zadajemy sobie pytanie – i co dalej? I tutaj z pomocą przychodzi Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a konkretnie art. 132.

W jakich sytuacjach dziadkowie płacą alimenty?

Uzyskać alimenty od dziadków możemy gdy jeden z rodziców nie żyje, a drugi nie pokrywa kosztów usprawiedliwionych potrzeb powoda (dziecka). Chodzi tutaj głównie o wyżywienie, miejsce zamieszkania, a także potrzeby związane z edukacją, wypoczynkiem itp.

Kolejną przypadkiem, który umożliwia nam staranie się o alimenty od dziadków jest sytuacja, gdy oboje rodzice żyją, ale zobowiązany do świadczenia nie jest w stanie mu sprostać. Może się tak zdarzyć np. wskutek ciężkiej choroby lub wypadku. Ostatnim przypadkiem jest sytuacja, gdy otrzymanie należnych środków jest znacznie utrudnione bądź niemożliwe.

Dodatkowo muszą być spełnione jeszcze dwie przesłanki – pierwsza to niedostatek po stronie dziecka, a druga to możliwości majątkowe i zarobkowe dziadków.

Alimenty od dziadków, a Fundusz Alimentacyjny

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1980 roku, sygn. IV CR 129/80, pobieranie przez dziecko świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego nie stoi na przeszkodzie do starania się o alimenty uzupełniające od dziadków, jeżeli usprawiedliwione potrzeby małoletniego nie są w całości zaspokojone.

Jak dziadkowie mogą bronić się przed płaceniem alimentów?

Przede wszystkim zasadniczymi przeszkodami do płacenia alimentów na wnuki jest sytuacja finansowa dziadków, a także ich stan zdrowia, który uniemożliwia podjecie dodatkowej pracy. Oczywiście powyższe argumenty należy właściwie udokumentować stosownymi zaświadczeniami lekarskimi, historią rachunków bankowych itp.

 

zob.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy