Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021

28.10.2017


                                                                                                DZIENNIK USTAW
                                                                                       RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                                                                   Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r.
                                                                                                       Poz. 1833

                                                                                                 ROZPORZĄDZENIE
                                                                                          PREZESA RADY MINISTRÓW
                                                                                             z dnia 3 listopada 2016 r.
                                            w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. poz. 144) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:
1) w 2017 r. – dnia 26 marca,
2) w 2018 r. – dnia 25 marca,
3) w 2019 r. – dnia 31 marca,
4) w 2020 r. – dnia 29 marca,
5) w 2021 r. – dnia 28 marca
– o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).
2. Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00
czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

§ 2. 1. Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:
1) w 2017 r. – dnia 29 października,
2) w 2018 r. – dnia 28 października,
3) w 2019 r. – dnia 27 października,
4) w 2020 r. – dnia 25 października,
5) w 2021 r. – dnia 31 października
– o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego
UTC(PL)).
2. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego
czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.
3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą
„a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło